Tankar

Visans roll i dagens samhälle med sitt enorma musikutbud, är i media liten men oerhört viktig. För oss som gillar visor är det viktigt att försöka tränga genom mediabruset för att få visan hörd.

I människors vardag spelar den en större roll än vad vi tror. Jag upplever att människorna inom sig bär på en massa visor men de definierar det inte som visor.

För mig är visan en magkänsla och i första hand att det som framsäges i texten är det viktiga samt att textens tanke harmoniserar med den medföljande musikaliska förpackningen.

Min erfarenhet är att det inte finns en situation eller ett fenomen i samhället som det inte finns någon visa om. Finns det ingen dröjer det inte länge innan någon kreativ person slöjdat till en.

Kommentera

Visor på fullt allvar